UFABET News : วีลีกจ่อเลื่อนยาว!!! เวียตนามพบผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 รายแรก

การแข่งขันฟุตบอลวีลีก เวียตนาม ส่อเค้าที่จะต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปอีก หลังทางกระทรวงสาธารณสุขเวียต …

Read More

UFABET News : เข้าได้ 2,000 คน!!! รมต.กีฬา,ทีมรวมดารา เข้าตรวจโควิดเตรียมพร้อมบอลนัดพิเศษที่ระยอง

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2563 “พิพัฒน์ รัชกิจประการ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหัวหน้า …

Read More